Veliler İçin Bilgilendirme

Bu İnternet sayfası, NRW'de yaşayan ve dolaylı ya da doğrudan aile içi şiddete maruz kalan çocuklara ve gençlere hitap eden bir sayfadır. Bu, çoğu kez, annenin de şiddete maruz kaldığı anlamına gelir.

«Aile içi şiddet» teriminin açıklaması:

«Aile içi şiddet, resmi ya da gayri resmi ilişki yaşayan, aralarında akrabalık bağı bulunan veya yasal ilişkileri olan insanlar arasında yaşanan şiddet durumlarıdır. Mağdurlar büyük bir çoğunlukla kadınlar ve çocuklardır.»

Daha geniş bilgi için NRW eyaletinin broşürüne bakınız: «Häusliche Gewalt» («Aile içi şiddet»).

Şiddet kullanmaktan vazgeçmek isteyen erkekler, belirtilen yerel danışma merkezlerine başvurabilirler.

Bu danışma merkezlerine başvuran çocuklar, bütün bilgilerin babalarından gizli tutulacağından emin olabilirler.